Prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konjice je osrednje gasilsko društvo v občini Slovenske Konjice in je 4. kategorije.

UPRAVNI ODBOR
ALENC Drago predsednik
TOMAŽIČ Jurček namestnik predsednika
MURAUS Peter poveljnik
HLASTEC Alojz namestnik poveljnika
TOMAŽIČ Jurij st. upravitelj doma
MIHELAK Milan član
MLAKAR Darinko član
HLASTEC Anton član
TOMAŽIČ Andrej član
FIJAVŽ Matija član
FIJAVŽ Tilen član
JELOVŠEK Matej član
TOMAŽIČ Jurček član
KLANČNIK Janez član

 

NADZORNI ODBOR
KOKELJ Stane predsednik
TOMAŽIČ Jurij ml. član
OVČAR Kristjan član

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA
HLASTEC Franc VGČ org. s. II. st. predesednik
HLASTEC Janez   član
KUREŽ Tina   član
ŽNIDARKO Franc GČ I. st. član
KUKOVIČ Bojan   član
Скидки на обратный осмос