ZAČETEK ORGANIZIRANEGA GASILSKEGA DELOVANJA V DRAVINJSKI DOLINI – ČAS STARE AVSTRIJE

KONJIŠKA POŽARNA STRAŽA DOBROVOLJCEV – PGD SLOVENSKE KONJICE - 1873

O ustanovitvi požarne straže v trgu Konjice dne 10. aprila 1873. leta je poročal tudi takratni časopis »SLOVENSKI GOSPODAR«. Objavljeni časopisni članek je za gasilsko društvo Slovenske Konjice kot rojstni list, ker se listina ustanovitve ni ohranila. Na ustanovitev takratne požarne straže je potrebno gledati kot na dogodek, ki je konjiške tržane vključil v napredno in humano organiziranost ljudi, ki so pripravljeni pomagati drugim v nesrečah. To je bil tudi čas ustanavljanja gasilskih društev na Slovenskem. Med njimi je bilo konjiško petnajsto po vrsti. Ustanovitev požarne straže je potrdil 6. aprila leta 1873 občinski svet Občine – KONJICE TRG. Po podatkih iz leta 1869 je občina štela 105 hiš in okrog tisoč prebivalcev. Gospodarsko je bila dobro stoječa.

 

Takrat je delovala tudi občina KONJICE OKOLICA, ki pa je bila po številu krajanov in stanovanjskih ter drugih objektov mnogo večja.

V mnogo kasnejšem obdobju, to je v letu 1937, sta bili obe občini združeni v občino Slovenske Konjice. Tri leta pred tem (1934) se je namreč ime kraja Konjice dopolnilo tako, da se je kraj odslej imenoval Slovenske Konjice.


Žig občine Konjice trg


Izvod časopisa "Slovenski Gospodar", z dne 10. aprila 1873, ki poroča o ustanovitvi Požarne straže v trgu Konjice.

Na sliki levo sta upodobljena Ivan Sutter in Josip Rest, ki sta kot predstavnika ustanoviteljev vodila postopek ustanovitve požarne straže v trgu Konjice.

Slika desno zgoraj predstavlja ustanovitelje požarne straže trga Konjice leta 1873, ki jo je ustanovilo 32 konjiških tržanov. Domneva se, da je bil idejni vodja ustanovitve dimnikarski mojster Friderih Dörtl. Imena ustanoviteljev so hranjena v društvenih zapisih.

Z USTANOVITVIJO TAKRATNE POŽARNE STRAŽE V TRGU KONJICE SE JE ZAŽELO OBDOBJE ORGANIZIRANEGA GASILSTVA POD JUŽNIM POHORJEM IN V DRAVINJSKI DOLINI

Od tržanov in občine finančno podprto je konjiško društvo kar kmalu, dobilo potrebno gasilsko osebno ter tehnično opremo. V nekaj zaporednih letih so menjali dve enoosni črpalki ter leta 1903 dobili dvoosno črpalko na konjsko vprego, ki se hrani v muzeju. V letu 1907 so zgradili za tiste čase lep gasilski dom z velikimi prostori. Društvo je do I. svetovne vojne bilo zelo dejavno, kar dokazujejo gospodarske razmere v trgu Konjice. V Kraljevini Jugoslaviji je društvo sledilo takratnemu tehničnemu napredku. Prvo motorno brizgalno Rosenbauer je društvo kupilo leta 1929, leto kasneje pa prvi gasilski avtomobil Ford z desetimi odprtimi sedeži. Društveni prapor pa so razvili leta 1938, kateri se prav tako hrani v muzeju.

Blagoslovitev prve motorne brizgalne, dne 4.8.1929 leta.

Blagoslovitev prvega gasilskega avtomobila, dne 10.8. 1930 leta.

Med II. svetovno vojno delovanje društva ni povsem zamrlo, temveč je delovalo po predpisih okupacijskih oblasti. V tem času je društvo prigospodarilo črpalko Syreno, ki se sedaj nahaja v muzeju. Pisno gradivo tega časa je v celoti uničeno. Ohranjene so le slike društva iz leta 1942. Ob koncu vojne je nemška vojska društvu odvzela gasilski avtomobil, ki pa ga je nova oblast pozneje vrnila.

V novi Jugoslaviji je društvo z razvojem mesta Slovenske Konjice, zlasti po letu 1965 z velikimi koraki lovilo svoj petdesetletni zaostanek. To je narekoval in tudi omogočal razvoj industrije in drugih dejavnosti v kraju in Dravinjski dolini. V novejšem času je društvo glede na strokovno usposobljenost in tehnično opremljenost uvrščeno v najvišjo kategorijo za izvajanje protipožarnih ukrepov v prostovoljnem gasilstvu.

Sodoben gasilski dom z novejšo gasilsko tehniko in očuvano dediščino v Muzeju gasilstva Dravinjske doline je lepa osnova za praznovanje 130 – letnega jubileja v letu 2003.

KONJIŠKIM GASILCEM SO V PRELOMNIH ČASIH NAČELJEVALI:


Ivan Bauman, I. svetovna vojna


Herman Perschenonigg, II. svetovna vojna


Martin Kovač, začetek Kraljevine Jugoslavije


Franc Otorepec, začetek Nove Jugoslavije

Konjiško društvo ohranja bogato zgodovinsko gradivo, ki jo združuje muzej v prostorih gasilskega doma. Prav tako je zgodovinski razvoj in prikaz delovanja konjiškega društva predstavljen v brošurah ob 100 - letnici (1973), ob 120 - letnici (1993) ter v brošuri. Na poti v tretje stoletje (1873 - 2000). Prav zaradi teh zgodovinskih virov se v jubilejnem 130 – letnem prikazu razvoja gasilstva, zgodovinsko gradivo konjiškega društva uporablja v mnogih časovnih obdobjih in področjih gasilskih aktivnosti predstavljenih v knjigi Gasilstvo Dravinjske doline.

Vir: Jančič, F: GASILSTVO DRAVINJSKE DOLINE. Slovenske Konjice: Gasilska Zveza Slovenske Konjice, 2002

Скидки на обратный осмос